• اسلاید 1
 • اسلاید 3
 • اسلاید 4
 • اسلاید 5
 • اسلاید 6
 • اسلاید 7
 • اسلاید 8
 • اسلاید 9
 • اسلاید 10
 • اسلاید 11
 • اسلاید 12
 • وب / ویدئو کنفرانس
 • ردیاب خودرو
 • نیما

هفت سینزمینه فعالیتهای هفت سین

فعالیت محوری:

 • طراحی و ارائه خدمات ارتباط چندرسانه ای و مکان محوری
 • Multimedia Connectivity & Location Based Services

 

خدمات :

ارزش افزوده

 • مدیریت هوشمند ناوگان(مدیریت وقایع جاده ای، سامانه پیشرفته اطلاعات سفر، ردیاب خودرو )
 • سیستمهای ردیابی و رهیابی یکپارچه
 • سیستمهای برنامه ریز مسیر اتوماتیک هوشمند خودرو و کامیون (مسیریابی و بهینه سازی ویژه صنعت پخش و توزیع و حمل و نقل)
 • سیستمهای مکان یابی مبتنی بر خدمات ارزش افزوده
 • پخش به لحظه صدا و تصویر در گستره شبکه های ارتباطی
 • مدیریت و مبادله به لحظه اطلاعات و محتوای چند رسانه ای
 • ارتباط گروهی چند رسانه ای online از طریق موبایل یا رایانه بدون وابستگی به اپراتور


راه حلهای نرم افزاری

 طراحی و برنامه نویسی نرم افزار های مرتبط با داده های مکانی، GIS و  GPSبا امکان پیاده سازی در محیط ها و ابزارهای مبتنی بر Android,Windows,iOS  دارای قابلیت های Navigate ، Route ، Track و POI.

 طراحی و پیاده سازی سیستم های مبتنی بر داده های Multi Media

 طراحی و پیاده سازی سیستم های یکپارچه مکان محوری

 ارائه راهکارهای جامع در خصوص ترکیب فن آوری هایLocation based Systems و Multimedia Connectivity

 


راه حلهای سخت افزاری

 طراحی و ساخت Electronic Board ،همراه با پیاده سازی ابزار نرم افزاری مورد نیاز در زمینه انتقال داده ها در ساختار های Text،Sound مبتنی بر AVL.

 انتقال داده های مکانی بر روی بستر های رادیویی و بیسیم و دریافت و پردازش داده ها.

 طراحی و ساخت Electronic Board هوشمند با ساختار مرتبط با GIS جهت تبادل اطلاعات مبتنی بر بسترهای رادیویی و بیسیم مانند: GSM،GPRS،IP و یا بسترهای کابلی (تلفن).

 طراحی و ساخت ابزار الکترونیکی قابل حمل " Electronic Reader "، همراه با نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز با هدف جمع آوری داده ها و اطلاعات میدانی مبتنی بر Windows CE و سایر کاربرد ها ...

 طراحی و ساخت ابزارهای جستجوگر (Tracker)، سخت افزاری و نرم افزاری، با قابلیت تطبیق و استفاده از بسترهای انتقال داده و اطلاعات موجود در کشور (GSM، GPRS).

 طراحی و ساخت دستگاه GPS Receiver

 طراحی و ساخت سامانه مکان یابی اتومبیل

 طراحی و ساخت سامانه مکان یاب کودکان


راه حلهای محتوا و اطلاعات

 تهیه و آماده سازی تصاویر ماهواره ای استاندارد متناسب با تامین نیازهای خدماتی و پردازشی در حوزه سیستم های مکان محور و خدمات داده های مکانی، (GIS & GPS).

 پردازش و تولید نقشه های شهری و جاده ای با مقیاس های استاندارد برای ارائه خدمات مورد اشاره، در بخش شهری مقیاس 2000/1.

 پیاده سازی نقاط خاص ( POI ) روی نقشه های تولید شده .

 به روز رسانی نقشه ها و نقاط خاص بطور سالیانه .

سیستم های ردیاب هفت سین

دستگاه ردیاب شخصی

ردیاب شخصی - MT90

ردیاب شخصی - MT90

تماس بگیرید
ردیاب شخصی - MT88

ردیاب شخصی - MT88

تماس بگیرید
ردیاب شخصی - MT80i

ردیاب شخصی - MT80i

تماس بگیرید
ردیاب شخصی - GT60

ردیاب شخصی - GT60

تماس بگیرید
ردیاب شخصی-GT30-M

ردیاب شخصی-GT30-M

تماس بگیرید

دستگاه ردیاب خودرو

ردیاب خودرو - VT300

ردیاب خودرو - VT300

تماس بگیرید
ردیاب خودرو - VT310

ردیاب خودرو - VT310

تماس بگیرید
ردیاب خودرو - VT400

ردیاب خودرو - VT400

تماس بگیرید
ردیاب خودرو - MVT100

ردیاب خودرو - MVT100

تماس بگیرید
ردیاب خودرو - MVT380

ردیاب خودرو - MVT380

تماس بگیرید
ردیاب خودرو - MVT600

ردیاب خودرو - MVT600

تماس بگیرید
ردیاب خودرو - FM1100

ردیاب خودرو - FM1100

تماس بگیرید
ردیاب خودرو - FM5300

ردیاب خودرو - FM5300

تماس بگیرید
ردیاب خودرو - FM4

ردیاب خودرو - FM4

تماس بگیرید
ردیاب خودرو - MVT800

ردیاب خودرو - MVT800

تماس بگیرید

کلمات و جملات کلیدی سایت: